Mladí výtvarníci Prahy

date of exhibition: 1965/02
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní