Zdeněk Kovář a jeho žáci

institution, city, address
Národní galerie v Praze, Praha, _
Svaz českých výtvarných umělců, Praha, Gottwaldovo nábřeží 250
Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80