Česká kresba 12, Jiří Mrázek

date of exhibition: 1999/03/05 - 1993/04/25
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská