Poslední barvy Václava Vrby

date of exhibition: 2013/09/02 - 2013/09/27
institution: Galerie VŠB
type of exhibition: autorská

notes:
V pondělí 2. září 2013 zahajuje v galerii VŠB-TUO výstava obrazů s názvem „Poslední barvy Václava Vrby“. Výstava je realizována k nedožitým 80. narozeninám ostravského autora, který v květnu tohoto roku nečekaně zemřel.
Václav Vrba se ve svých dílech snažil poodhalit svůj názor na život a sdělit divákům své východisko z bezútěšnosti, kterou mnozí pociťují. Ve Vrbově pojetí není život jen konzum a televize, vytvářející závislosti. I bez nich je život plný pozoruhodností a šťastných okamžiků.

Vrba ve svých obrazech poskytuje čitelné a opravdové řešení pro člověka, žijícího normální život. Vrbovy obrazy vynikají pestrými barvami, které zaujmou na první pohled a donutí člověka k podrobnému zkoumání díla a následně k zamyšlení.

Absolvent Vyšší umělecko-průmyslové školy v Praze se kromě malby věnoval i sakrální architektuře a interiérům kostelů. Za svůj život realizoval celou řadu výstav, ta v univerzitní galerii je jeho poslední. „Chtěl bych, aby lidé mé obrazy nejen viděli, ale aby je dokázali i prožít a tak si z nich taky něco odnesli do svého podvědomí," řekl o svých dílech autor.
(http://www.vsb.cz/info/?&reportId=23565&lang=en&block=simple)