Jan Kanyza: Obrazy, grafika, kresby z let 1984-1987

date of exhibition: 1987/08/16 - 1987/09/11
institution: Zámek Staré Hrady
type of exhibition: autorská