Jakub Kalousek: Hrbolaté silnice a jiné nedokončené

date of exhibition: 1993/06 - 1993/07
institution: Národní technické muzeum
type of exhibition: autorská