Diplomové práce 2009

date of exhibition: 2009
institution: Dom umenia
type of exhibition: kolektivní