Diplomové práce 2008

date of exhibition: 2008
institution: Dom umenia
type of exhibition: kolektivní