Diplomové práce 2011

date of exhibition: 2011
institution: Dom umenia
type of exhibition: kolektivní