Revoluční problematika v současném polském medailérství a plakátech

date of exhibition: 1980/01
institution: Museum Klementa Gottwalda
type of exhibition: kolektivní