David Hockney: Pohádky bratří Grimmů

date of exhibition: 1980/01
institution: Mánes
type of exhibition: autorská

notes:
malá síň