Eva Pitříková: Tapiserie, artprotis

date of exhibition: 1979
institution: Galerie Dílo
type of exhibition: autorská

notes:
nebo 1980 (zahájení výstavní sezony)