Tvrdošíjní

date of exhibition: 1980/02/05 - 1980/03/15
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní