Petr Drábek: Můj domov je, kde jsem já

date of exhibition: 2012/01/19 - 2012/03/01
institution: Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Café Amadeus
type of exhibition: autorská

notes:
Soubor fotografií, které zachycují všední dění v romských osadách na východním Slovensku, vznikal s přestávkami od roku 2004. Autor velmi vnímavě a citlivě pronikl do intimního prostoru jednotlivých rodin, podařilo se mu zachytit rodinné vztahy a příbuzenské vazby a vnímat a zaznamenat emoce. Formát subjektivního dokumentu naprosto vyhovuje jeho snaze co nejblíže, ale zároveň s formální uměřeností přinést svědectví o radosti a bolesti sociálně vydělené menšiny. Drábkův cyklus osciluje mezi fotografiemi figurálních scén s výrazným dramatem a kontemplativními snímky na pomezí zátiší a krajiny.

zdroj: http://www.olmuart.cz/petr-drabek-muj-domov-je-kde-jsem-ja--206/