Digitální sochy

date of exhibition: 2011/12/16 - 2012/01/09
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: kolektivní