Jana Reinerová: Grafika

date of exhibition: 1986/04
institution: Ústav teorie informace a automatizace ČSAV
type of exhibition: autorská