Jaroslav Grus: Obrazy, kresby 1948-1979

date of exhibition: 1979
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská