Peter Günter: Výber z tvorby 1978-1988 / Válogatás 1978-1988

date of exhibition: 1988
institution: Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum
type of exhibition: autorská