Ludmila Jandová: Grafika. František Janda: Sochy

date of exhibition: 1970/10/02 - 1970/11/01
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní