Leo Haas: Politická kresba a grafika

date of exhibition: 1981/05 - 1981/06
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: autorská