Carl Robert Croll, Rudolf Alt

date of exhibition: 1980/08/27 - 1980/09
institution: Středočeská galerie
type of exhibition: kolektivní