Trienále řezaného skla

date of exhibition: 1980
institution: Uměleckoprůmyslové muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:
6. ročník