Jan Hakl: Obrazy

date of exhibition: 1945/12/06 - 1945/12/30
institution: Pavilon Jednoty výtvarných umělců
type of exhibition: autorská