Michal Hajnal: Budapešť (kresby)

date of exhibition: 1981/08/13 - 1981/08/31
institution: Maďarské kulturní a informační středisko
type of exhibition: autorská