Diplomové práce 2012

date of exhibition: 2012
institution: Dom umenia
type of exhibition: kolektivní