Jan Halla

date of exhibition: 1979/11/20 - 1979/12/09
institution: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)
type of exhibition: autorská