Tvorba Naděždy Hanákové 1970-1973

date of exhibition: 1974/03 - 1974/05
institution: Kabinet užitého umění
type of exhibition: autorská