Sbírka 4 Nové akvizice

date of exhibition: 2011/11/12 - 2012/04/09
institution: Galerie Středočeského kraje (GASK)
type of exhibition: kolektivní

notes:
--
V roce 2009 se Galerie Středočeského kraje rozhodla uskutečnit koncepční nákup souboru uměleckých děl,
jehož smyslem bylo položit základ nové dílčí profilace sbírky. Výběr zvolil a návrh nákupní komisi tehdy
předložil David Kulhánek s následujícím zdůvodněním: „Jednou z nových profilací sbírky je zaměření na
inovativní momenty v českém umění v 80. a 90. letech 20. století (zejména objekty, první instalace,
důraz na propojování objektu, textu a obrazu, na sociální dimenzi uměleckého sdělení a otázku proměny autorství).
Umělecká díla z tohoto období mají rostoucí potenciál, představují prověřené hodnoty, ztělesňují identitu a
kontinuitu současného českého umění jako jeho již historický aspekt. Jsou znovu doceňována v odborném kontextu,
jejich tržní zhodnocení přesto zaostává.“

Vystavené objekty a instalace byly na přelomu osmdesátých a devadesátých let prezentovány na důležitých výstavách
v Praze a některé i v cizině: instalace „Dvojčata“ (1991) Mileny Dopitové, „Veřejná intimita“ (2009/1990-91)
Pavla Humhala, série čtrnácti fotografií „Na bílém papíře“ (1988-89) od Lukáše Jasanského a Martina Poláka,
výběr fotografií – objektů z cyklu „Řeholní pacient“ (1991) Václava Stratila, instalace a objekty „Na modlitbách“
(2008/1992), „Smetákový kříž“ (2008/1990) a „Nožíky-rybičky“ (2008/1991) od Filipa Turka. Pro všechny autory je
v tomto období charakteristický společný zájem o předmětnost a významy předmětu, na druhé straně současně o projekci
vlastní identity v řešení sociálních situací a interakcí se světem.

Výstava nových akvizic Sbírka 4, konečně zrealizovaných v roce 2011, vytváří pandán expozice stálé sbírky nazvané
Sbírka 123. Stopy historie v akvizicích sledující akviziční činnost od založení galerie ve třech předchozích etapách.

zdroj:http://www.old.gask.cz/en/vystava/1814/65