Karel Malich: 20 nových plastik 2011

date of exhibition: 2012/03/14 - 2012/04/14
institution: Galerie Zdeněk Sklenář
type of exhibition: autorská

notes:
--
Nejnovější výstava v Galerii Zdeněk Sklenář v novém výstavním prostoru S představuje barevné nástěnné plastiky Karla Malicha, vytvořené v loňském roce, opětovně dokládá mimořádnou tvůrčí aktivitu tohoto klasika českého a světového umění. Současně se potvrzuje, že S svým jedinečným prostorovým uspořádáním láká k velkým výstavním činům, které posouvají české umělecké prostředí a jejich tvůrce do světového kontextu.

Karel Malich patří ke kmenovým autorům Galerie Zdeněk Sklenář a je proto logické, že se galerie po krátké době opět vrací k představení jeho aktuální tvorby. Zejména je-li to podmíněno obdivuhodnou tvůrčí aktivitou umělce, který letos v říjnu oslaví již 88. narozeniny. Jestliže byl Karel Malich v posledních desetiletích uctíván pro své barevné pastely, jimiž zachycoval subjektivní vizuální představy, vyjadřoval osobitá světelná i kosmická vidění, a také transformoval krajinu rodného Holicka, poslední dobou překvapil návratem k plastické tvorbě. Ta se jeví jako určitá syntéza umělcova myšlení, které koncentruje jak Malichovu zkušenost s vysoce ceněnými drátěnými plastikami ze 70. a 80. let minulého století, tak s jeho stále se obměňující sérií koloristicky uhrančivých pastelů.

V první fázi svého „návratu“ k plastikám zůstal Malich v hájenství nebarevné černé, bílé a šedé. Tato etapa práce, která se odrazila i ve výzdobě kostela Církve českobratrské v Litomyšli, byla vystavena na dvou loňských umělcových expozicích v S. Bylo tedy jen otázkou času, kdy to v barvách myslícímu tvůrci nedá, aby nepokoušel také barvu. Výsledek pak překvapil i zasvěcené. Karel Malich rozvinul své vize do podoby plastických, výrazně barevných, ale také pouze monochromně bílých nástěnných kompozic. Ty by se daly charakterizovat jako monumentalizované kresby v prostoru. Tvůrce tím vystoupil ze světa svých pastelů, aby svým viděním a představami objal a pohltil diváka, který má tak jedinečnou možnost pohybovat se uprostřed zhmotněného umělcova světa. Křivky a linie jsou stejně tak suverénním gestem vrženým na bílé stěny bílé galerie, jako představují umělcův údiv nad nekonečností existence, spjaté s tázáním se na naší lidskou (či božskou) nesmrtelnost.

zdroj: http://www.zdeneksklenar.cz/tiskova-zprava/karel-malich-20-novych-plastik-2011-2012-03-13