Platónovo třetí oko / Plato's Third Eye

date of exhibition: 2014/09/11 - 2014/10/26
institution: MeetFactory - Mezinárodní centrum současného umění / International Center of Contemporary Art
type of exhibition: kolektivní