Tušení souvislosti

date of exhibition: 2015/02/03 - 2015/02/08
institution: Ateliér Ladislava Šalouna
type of exhibition: kolektivní