Jan Činčera, Jiří H. Kocman, Miloš Šejn: Umění papíru

date of exhibition: 1987/09/21 - 1987/10/30
institution: Galerie v předsálí
type of exhibition: kolektivní