Denisa Lehocká 2012

date of exhibition: 2012/02/10 - 2012/06/03
institution: Slovenská národná galéria
type of exhibition: autorská

notes:
--

Monografická výstava Denisy Lehockej je vo výstavnom pláne Slovenskej národnej galérie istý precedens, pretože monografie umelcov a umelkýň mladej a strednej generácie sú v SNG skôr ojedinelé. Táto striedmosť nie je opatrnosťou, ale vyplýva z postavenia inštitúcie typu národnej galérie, ktorá sa nechce ani nemá profilovať ako Kunsthalle, ale ako zbierkotvorné múzeum výtvarného umenia, ktoré ctí overovanie umeleckých hodnôt. Na začiatku roka 2010 sa však kurátori SNG zhodli na tom, že je potrebné zaradiť raz za dva roky do výstavného plánu galérie i monografickú výstavu umelca či umelkyne, ktorých dielo ešte nie uzavreté, ktorí kladú otázky klasickému, modernému a súčasnému umeniu a majú potenciál stať sa tomuto umeniu partnerom v dialógu. Toto rozhodnutie podporil aj úspech projektu Loop Romana Ondáka, ktorý bol v gescii SNG úspešne prezentovný na La Biennale di Venezia (2009) v Benátkach. Podobne, ako v prípade Ondákovej výstavy, ani výstava Denisy Lehockej nie je retrospektívou – aj tentoraz je SNG iniciátorom nového diela, ktoré vzniká s prispením galérie.
Koncepcia výstavy

Inštalácia, ktorú Denisa Lehocká vytvorila pri príležitosti tejto výstavy v SNG je situovaná na jednom poschodí Esterházyho paláca. Samotný projekt je koncipovaný ako väčšina prác autorky – priestorová koláž spojená s prehodnocovaním priestoru / architektúry. Je to komplexná inštalácia vytvorená z autorkiných kresieb, malieb, objektov, ale aj z rysovacích pomôcok, galerijných inštalačných komponentov, vybraných zbierkových predmetov Slovenskej národnej galérie, ako napríklad stôl navrhnutý architektom Dušanom Samuelom Jurkovičom alebo sedadlá od architekta Jaroslava Nemca, ktorý je v spolupráci s architektom Vladimírom Dedečkom autorom interiérov SNG – všetky tieto a ďalšie prvky tvoria jeden celok s nájdenými prírodninami.
Pre Denisu Lehockú je charakteristická voľná tvorba v priestore, nie je to však parafráza či metafora vzťahov okolitého sveta ani autobiografická spoveď, je to ich vizuálna transformácia. Hoci všetky jej diela majú silný autobiografický základ, smerujú k obecnejšej výpovedi.
Katalóg výstavy

V priebehu výstavy bude publikovaný monografický katalóg, ktorý bude obsahovať aj dokumentáciu nového projektu. Koncepciu katalógu, tak ako i hlavný umelecko-historický text pripravili kurátorky výstavy, no okrem nich sa na jeho príprave podieľalo viacero autoriek a autorov. Katalóg obsahuje úvodný text kontextualizujúci Lehockej dielo v súvislostiach medzinárodného kontextu, ktorý napísala Ruth Noack, popredná teoretička umenia, spolukurátorka výstavy Documenta 12 v Kasseli. Zásadnú časť fotodokumentácie diel Denisy Lehockej pripravil český fotograf Jiří Thýn (finalista Ceny J. Chalupeckého 2011). Grafickú koncepciu navrhol Ján Šicko. Samostatným príspevkom je graf interpretujúci dialóg kurátoriek a autorky od českého matematika a kognitívneho vedca Ivana M. Havla, bývalého riaditeľa Centra pro teoretická studia v Prahe.

zdroj: http://www.sng.sk/sk/uvod/vystavy/minule/2012/denisa-lehocka-2012