Milan Handl: Pevnosti a jiné architektury (skleněné plastiky)

date of exhibition: neuvedeno
institution: Galerie Mozart
type of exhibition: autorská