Milan Vácha: Sochy, Jiří Altman: Grafika, kresba, malba

date of exhibition: 2015/03/12 - 2015/04/24
institution: Galerie Špejchar
type of exhibition: kolektivní