Tomáš Měšťánek: Obrazy a kresby

date of exhibition: 2012/03/16 - 2012/05/09
institution: Q galerie
type of exhibition: autorská

notes:
--

V širokém spektru současných ismů považuji akademického malíře Tomáše Měšťánka za solitéra, který si razí svou pravdu bez ohledu na současné občas pseudoumělecké trendy, a nikdy nepodléhá líbivosti či módním vlivům. Vždy staví na skutečném prožitku a obsahovosti. Je malířem, který od počátku vsadil na figurální téma. Inklinuje k výrazovému pojetí malby, založeném na smyslovém přístupu k tématu, tvarové modifikaci a uvolněném malířském způsobu práce. Navazuje na tradici expresionistů, kteří mají i v českém výtvarném umění své nezastupitelné místo. Gejzír barev, nadsazená perspektivní zkratka, ironická sebereflexe a sarkastický syžet se staly již dávno signaturou rozeznatelnou z dálky.

PhDr. Milada Frolcová

zdroj: http://patrioti.ub.cz/?p=5702