Jan Rýz

date of exhibition: 2014
institution: Benediktinské opatství Emauzy
type of exhibition: autorská