Bienále výtvarných forem 2008/2010

date of exhibition: 2010/04/07 - 201004/17
institution: Ekotechnické muzeum, o.p.s.
type of exhibition: kolektivní