Reality/ Real (E)state

date of exhibition: 2000/10/05 - 2000/10/31
type of exhibition: kolektivní

notes:
výstava sa konala v bytě na Františkánskom nám.3, v Bratislavě