Jaromír Typlt: Záhlaví

date of exhibition: 2012/01/10 - 2012/08/31
institution: Dům čtení, Městská knihovna Praha 10
type of exhibition: autorská

notes:
--

Zpráva o výstavě v Domě čtení – Tomáš Čada

Záhlaví Autor se rozhodl k jinému způsobu zveřejnění svých textů Clona (2002) a Kabinou vzhůru (2005), díky kterému více vyniká rozvržení slov v ploše. Zřetelněji je možné sledovat kompozici významů, která je tu založena jak na vnitřní výpovědi jednotlivých básnických útržků, tak na jejich grafických vztazích. Oba Typltovy texty byly zveřejněny časopisecky i knižně, Clona dokonce získala díky výtvarníku Janu Měřičkovi také podobu originální autorské knihy, ale i na tom se ukazuje, že formát obvyklé literární publikace rozevláté formě Typltova psaní úplně nesvědčí. To, co čteme, totiž nepůsobí pouze jako básnický útvar, ale i jako intelektuální bludiště, ve kterém si čtenář může sám určovat směr čtení a interpretace, a v neposlední řadě tu máme co do činění i se svébytným výtvarným artefaktem. Další způsob přesahu, tentokrát do oblasti zvukové, naznačila i performance při vernisáži, ve které autora podpořili hudební skladatelé Martin Smolka a Petr Cígler.

zdroj: http://www.typlt.cz/index.php?content=vystava-zahlavi