Pavel Nešleha: Sedimenty paměti

date of exhibition: 2001/07/06 - 2001/09/02
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská