Lidická sbírka výtvarného umění

date of exhibition: stálá expozice od 2012/03/29
institution: Památník Lidice
type of exhibition: kolektivní

notes:
--

V roce 1967 inicioval Sir Barnett Stross, anglický lékař, sbírku výtvarného umění jako humanitární gesto k 25. výročí vyhlazení obce Lidice. Cílem byla snaha oslovit umělce z celého světa, aby dary svých děl položili základ k Lidické sbírce a posléze ke vzniku galerie, která by se tak stala místem symbolizujícím solidaritu umělců s lidickou tragédií.

Návštěvníci Lidické galerie tak mají příležitost zhlédnout výtvarná díla umělců z 29 zemí světa. Charakter sbírky je značně různorodý jak z hlediska dobových výtvarných orientací, tak z hlediska zastoupených výtvarných disciplín. Zvláštní místo si zasluhuje zdařilá sbírka českých výtvarných umělců (Jan Smetana, Karel Souček, Vojtěch Tittelbach, Václav Kiml, Pravoslav Kotík, František Gross, Jitka a Květa Válovy, František Foltýn, František Mertl, Olbram Zoubek, František Jiroudek, Cyril Bouda, Karel Svolinský, Adolf Hoffmeister, Josef Jíra ad.). K nim lze v evropském kontextu zařadit příkladem Mariana Bogusze, Endre Nemese či Renata Guttusa. Další význačnou skupinu tvoří dary německých umělců, které v roce 1968 přivezl berlínský galerista René Block. Dominantou této části Lidické sbírky je obraz Gerharda Richtera Onkel Rudi, dále díla od Josepha Beuyse, Wolfa Vostella či Sigmara Polkeho. V 90. letech k nim přibyla nová generace německých umělců, mezi nimi Dagmar Demming, Astrid Klein, Inge Mahn, Karin Sander, Katharina Sieverding nebo Rosemarie Trockel.

K dnešním dnům se celkový počet děl pohybuje kolem 500 sbírkových předmětů. V přízemí Lidické galerie je možno v současné době zhlédnout stálou expozici, která naplňuje myšlenku vzniku sbírky spolu s obecnější výzvou, odkazující k etickému imperativu zavazujícímu i následující generace k uchování památky lidických a nejen lidických obětí, aby projevy zvůle na naší planetě definitivně pominuly.

zdroj: http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/galerie/stala-expozice/