Tektonika paměti

date of exhibition: 2015/03/12 - 2015/05/17
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní