Člověk a technika v české fotografii 1855-1914

date of exhibition: 1988 - 1988/03
institution: Středočeské muzeum
type of exhibition: kolektivní