Petra Doležalová Troyn: Code Gigas

date of exhibition: 2012/05/03 - 2012/05/27
institution: Galerie kritiků
type of exhibition: autorská

notes:
--

Projekt výstavy česko-australské umělkyně Petry Doležalové Troyn, nazvaný latinsky Code Gigas (Giant Code), navazuje na výstavní projekt Inside Out (Naruby), realizovaný v roce 2010 v Domě pánů z Kunštátu v Brně, jakožto vizuální vyjádření pocitů a emocí, skrývajících se v nitru člověka, který prochází turbulencemi emigrace neboli vykořeněním, způsobeným odchodem z míst životního významu. Postupně se vyvinul do polohy zkoumání a objevování vztahů lidské duše, lidského srdce s vědomím a tělesností člověka.

Symbolickou je v tomto smyslu stejnojmenná velkoformátová kresba (4. 0 x 1. 2 m) srdeční tkáně, inspirovaná největší iluminovanou rukopisnou knihou světa, psanou latinsky, známou pod názvem CODEX GIGAS. Kniha, překládaná jako Obrovská kniha nebo Ďáblova bible, byla vytvořená kolem roku 1299 v prostředí malého benediktinského kláštera v Podlažicích u Chrudimi. Obsahuje biblické texty různého druhu, popisující duchovní světy dobra a zla. Kresba srdeční tkáně je proto pokusem o ztvárnění lidského srdce nejen jako důležitého orgánu s fyziologickou funkcí, ale i s významnou funkcí duchovní. Symbolizuje boj světla a tmy uvnitř člověka, zápas lidské duše se zlem, představující bolest, nemoc nebo utrpení. Podněcuje k úvaze o hledání vnitřních hodnot v dnešním hektickém, globalizovaném světě, kde panuje snaha identitu přehlížet nebo potlačovat. Vizuální vyjádření funguje jako lupa, kde zvětšení i toho nejmenšího detailu těla ztvárňuje zviditelňuje skryté morfologie a zákruty naší duše.
Řada grafických listů a rytin ve výstavě připomíná roentgenové snímky, kde hraje neodmyslitelnou roli světlo, umožňující divákovi objevit spojitost mezi viditelným a neviditelným uvnitř člověka, jakožto metaforu harmonické vyváženosti jeho bytí.

Výstava má multimediální formu obsažné prostorové instalace.

Galerie kritiků, Adria

Výstava se koná se záštitou Její Excellence paní Jean Dunn, australské velvyslankyně pro Českou republiku, a Jeho Excelllence dr. Hynka Kmoníčka, velvyslance České republiky v Austrálii.

zdroj: http://www.artmap.cz/petra-dolezalova-troyn-code-gigas-0