Karel Mrázek, Jiří Winter

date of exhibition: 1954/10
institution: Spolek výtvarných umělců Marold
type of exhibition: kolektivní