Práce absolventů Zlínské školy umění z let 1997-1998

date of exhibition: 1998/10/13 - 1999/01/31
institution: Městské divadlo, foyer
type of exhibition: kolektivní