Milan Albich: Obrazy, kresby, knižní grafika

date of exhibition: 1994/10/06 - 1994/12/04
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská