Přírůstky 1963-1967

date of exhibition: 1972
institution: Krajská galerie
type of exhibition: kolektivní