Litevské užité umění

date of exhibition: 1970
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)